รายชื่อพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ(กพด.) เขตสุขภาพที่ 1 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายชื่อพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ(กพด.) เขตสุขภาพที่ 1
Rating
Organizations : กรมสุขภาพจิต
facebook   twiter

รายชื่อพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ(กพด.) เขตสุขภาพที่ 1

Data source cannot be displayed.
รายชื่อพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ(กพด.) เขตสุขภาพที่ 1
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d83ca3d3-c791-45cd-85e0-7945e9d698db
Tags SDG3 กพด. พัฒนาการเด็ก โครงการพระราชดำริ
Visibility Public
Dataset create date March 12, 2024
Maintain date March 12, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต
Contact Email mhc01@dmh.mail.go.th
Objective
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source พันธกิจหน่วยงาน
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect อื่นๆ
จังหวัด
URL https://mhc1.dmh.go.th/datacatalog/DataSet_12_01.csv
Data Language ไทย
Created date 2024-02-21
Last updated date 2024-02-23
Reference Data Yes
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลแปลงปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Last update dataset : May 15, 2024  
shp url
ข้อมูลแปลงปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Last update dataset : May 15, 2024  
xls csv
เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กแรกเกิด ถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)...
Last update dataset : March 12, 2024  
json pdf csv