ชุดข้อมูลสถิติการขอรับและออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม สำนักงาน กสทช. ภาค 4 และเขตในสังกัด - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ชุดข้อมูลสถิติการขอรับและออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม สำนักงาน กสทช. ภาค 4 และเขตในสังกัด
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
facebook   twiter

สถิติการขอรับและออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม สำนักงาน กสทช. ภาค 4 และเขตในสังกัด

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลสถิติการขอรับและออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม สำนักงาน กสทช. ภาค 4 และเขตในสังกัด
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key be8b4632-936c-4834-ae85-e1dc12cb6220
Tags ข่ายสื่อสาร อปท. ข่ายสื่อสารเฉพาะกิจเอกชน ความถี่ประชาชน (CB) ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ รัฐวิสาหกิจ ราชการ ร่วมข่ายราชการ วิทยุคมนาคมสาธารณะ วิทยุสมัครเล่น สำรองจำหน่าย อากาศยาน เรือประมง เรือพาณิชย์ ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date February 7, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person สำนักงาน กสทช. ภาค 4 (ภภ.4)
Contact Email region4@nbtc.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Geo Coverage ภาค
Data Source ฐานข้อมูลใบอนุญาตสำนักงาน กสทช.
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition เปิดเผยต่อสาธารณะ (ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ลับหรือไม่อ่อนไหว สามารถเปิดเผยให้แก่สาธารณชนได้)
Data Language ไทย
Last updated date 2023-04-25
Data release calendar 2023-04-25
First year of data (Statistical data) 2534
Last year of data (Statistical data) 2023
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Unit of measure (Statistical data) จำนวน (ฉบับ)
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) ไม่มี
Standard (Statistical data) ไม่มี
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลผลการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินฯ รายเดือน
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
ข้อมูลอัตราการนำส่งรายได้แผ่นดิน/การจ่ายปันผลของกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
ข้อมูลประมาณการรายได้รัฐพาณิชย์ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 2 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ
Last update dataset : May 12, 2024  
csv