ชุดข้อมูลข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ชุดข้อมูลข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรมนาคม

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key bcaf9d94-2535-486a-84b8-84b02b3798da
Tags ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่าย ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่าย ข้อเสนอการใช้โครงข่าย ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโครงข่าย
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date February 7, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ชท.)
Contact Email ic@nbtc.go.th
Objective กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Update Frequency Unit ตามเวลาจริง
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ข้อเสนอที่มีมติเห็นชอบจาก กสทช.
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition เปิดเผยต่อสาธารณะ (ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ลับหรือไม่อ่อนไหว สามารถเปิดเผยให้แก่สาธารณชนได้)
Data Support ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2021-09-22
Last updated date 2021-09-22
Reference Data No
High Value Dataset Show