ชุดข้อมูลการส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์ ความรู้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ชุดข้อมูลการส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์ ความรู้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
facebook   twiter

การจัดการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์ ความรู้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลการส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์ ความรู้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 966dc835-98e8-4a38-a554-86526348aa9f
Tags การส่งเสริมสิทธิผู้บริโภค ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สร้างความตระหนักรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 7, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักกิจการภูมิภาค (กภ.)
Contact Email regional.affairs@nbtc.go.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ไตรมาส
Geo Coverage ประเทศ
Data Source -
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition เปิดเผยต่อสาธารณะ (ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ลับหรือไม่อ่อนไหว สามารถเปิดเผยให้แก่สาธารณชนได้)
Data Support ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2022-08-22
Last updated date 2022-08-22
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
รายงานสรุปผลดำเนินโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน...
Last update dataset : June 4, 2023  
docx pdf