โครงการวิจัยภายใต้กระบวนการขออนุญาตเข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
โครงการวิจัยภายใต้กระบวนการขออนุญาตเข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
Rating
Organizations : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
facebook   twiter

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสำคัญที่ควรทราบในการยื่นขออนุญาต ขั้นตอนการพิจารณาการขออนุญาต การดําเนินงานของผู้ขออนุญาตภายหลังจากได้รับอนุญาต และการตรวจสอบสถานะคำขอจากฐานข้อมูลคำขออนุญาตเข้าทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

Data source cannot be displayed.
โครงการวิจัยภายใต้กระบวนการขออนุญาตเข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 60897720-a8d2-475f-bc7b-8b5558fd0db7
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags การขออนุญาต การยื่นขออนุญาต การศึกษา การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ขั้นตอนการพิจารณา ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ฐานข้อมูลคำขออนุญาต ตรวจสอบสถานะคำขอ วิจัยทางวิชาการ โครงการวิจัย
Visibility Public
Dataset create date April 4, 2022
Maintain date September 8, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร รายงาน
Contact Person สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ
Contact Email otec.dnp@gmail.com
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit สัปดาห์
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงาน , กฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ เงื่อนไขการอนุญาตฯ และเอกสารหลักฐานการยื่นคำขอจากหน่วยงานภายนอก
Data Format
  • Database
  • Text
  • HTML
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL https://www.dnp.go.th/otec/Research_permit/applicationlist.php
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
โครงการวิจัยภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
Last update dataset : February 15, 2024  
xlsx
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. อัตราการรู้หนังสือของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี 2. อัตราการรู้หนังสือของผู้ชายอายุ 15-49 ปี
Last update dataset : February 12, 2024  
json csv
จำนวนโครงการวิจัยด้านข้าวที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนสนับสนุนดำเนินโครงการตามกรอบการวิจัยที่ วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ และบริหารจัดการงานวิจัย...
Last update dataset : February 12, 2024  
csv