องค์กรที่ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
องค์กรที่ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
facebook   twiter

องค์กรที่ได้รับการรับรององค์กรสวัสดิการชุมชน

Data source cannot be displayed.
องค์กรที่ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 9941c964-3610-4cb0-bab7-48b8d5680716
Tags รายชื่อองค์กร สวัสดิการชุมชน องค์กร องค์กรสวัสดิการชุมชน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date August 12, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มนโยบายและวิชาการ
Contact Email chachoengsao@m-society.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
Last updated date 2021-06-09
First year of data (Statistical data) 2564
Last year of data (Statistical data) 2564
Disaggregate (Statistical data) ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
Unit of measure (Statistical data) แห่ง
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
High Value Dataset No Show
Related
การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม เป็นต้นแบบ ด้วยการนำมิติทางศาสนา มิติหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมิติทางวัฒนธรรม มาสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีผลงานเชิงประจักษ์ด้านคุณธรรม
Last update dataset : March 7, 2024  
xls url
กิจกรรมหรือโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)ที่ดำเนินการในพื้นที่
Last update dataset : August 12, 2023  
xlsx csv
ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น (%
Last update dataset : June 4, 2023