ห้องเรียน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ห้องเรียน
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
facebook   twiter

เป็นข้อมูลจำนวนห้องเรียน สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน จำแนกตามสังกัด

Data source cannot be displayed.
ห้องเรียน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key b18f619e-6b22-4758-8635-64b29e81493d
Groups การศึกษา
Tags ห้องเรียน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date March 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มนโยบายและแผน
Contact Email eduplan2560@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source หน่วยงานทางการศึกษา,สถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language ไทย
First year of data (Statistical data) 2563
Last year of data (Statistical data) 2563
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Unit of measure (Statistical data) ห้อง
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
High Value Dataset No Show
Related
จำนวนโรงเรียน-นักเรียน-และห้องเรียน-ปีการศึกษา-2559-2563
Last update dataset : April 12, 2024  
json
จำนวนนักเรียน-และห้องเรียน-จำแนกตาม-ประเภทโรงเรียน-รายชั้น-ปีการศึกษา-2563
Last update dataset : April 12, 2024  
json
จำนวนนักเรียน-จำแนกเพศ-รายอายุ-รายชั้น-ปีการศึกษา-2563
Last update dataset : April 12, 2024  
json