โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
Rating
Organizations : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 และจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดเก็บในรูปแบบ dataset กลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้งานข้อมูล ได้แก่ หน่วยงานให้ทุน หน่วยงานวิจัย และนักวิจัย

Data source cannot be displayed.
โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key eb155891-b3f6-4323-b82c-e32c95979b3b
Tags งบประมาณ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมและเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ สาขาวิชาการ OECD เกษตรศาสตร์ โครงการ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Contact Email ridm@nrct.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source คลังข้อมูลงานวิจัยไทย ระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL https://tnrr.nriis.go.th
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2021-07-28
Last updated date 2022-02-08
Reference Data No
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566
Last update dataset : June 4, 2023  
csv
ชุดข้อมูลภาพรวมแผนงาน และการจัดจ้าง รวมถึงขอบเขตการดำเนินโครงการรายปี ประกอบด้วย แผนงาน,งบประมาณ,ระยะเวลาการดำเนินการ,ขอบเขตการดำเนินงาน,ผลผลิต, ผลลัพธ์, งวดเงิน, link download...
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx
จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ มีทักษะชีวิตเหมาะสมตามวัย
Last update dataset : June 4, 2023  
xls