สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต
Rating
Organizations : การไฟฟ้านครหลวง
facebook   twiter

กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต

Data source cannot be displayed.
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d2b9f6bd-1556-4be1-b4ca-d87ce8c59b7d
Groups เมืองและภูมิภาค
Tags mea กฟน การไฟฟ้านครหลวง
Visibility Public
Dataset create date September 2, 2020
Maintain date May 30, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ส่วนงานบริการลูกค้า ฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contact Email ad_idd@mea.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่าย แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : May 30, 2023  
pdf csv api
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่ายแยกตามเขต
Last update dataset : May 30, 2023  
pdf csv
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : May 30, 2023  
pdf csv