จำนวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดยะลา
facebook   twiter

จำนวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา สำนักงานจังหวัดยะลา

Data source cannot be displayed.
จำนวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9bc40d0a-e333-406e-9347-586bcff3ac25
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags ร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สถิติร้องเรียน
Visibility Public
Dataset create date June 30, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดยะลา
Contact Email damrongdham_yal@moi.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
จำนวนเรื่องทั้งหมดที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีมติให้ดำเนินคดีและยุติเรื่อง,...
Last update dataset : June 22, 2024  
url api
การจัดการข้อร้องเรียน ประเภทการร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนการทุจริต ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Last update dataset : June 18, 2024  
csv xls
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงาน
Last update dataset : June 12, 2024  
url