จำนวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดยะลา
facebook   twiter

จำนวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา สำนักงานจังหวัดยะลา

Data source cannot be displayed.
จำนวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9bc40d0a-e333-406e-9347-586bcff3ac25
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags ร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สถิติร้องเรียน
Visibility Public
Dataset create date June 30, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดยะลา
Contact Email damrongdham_yal@moi.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จดหมาย ร้องเรียนด้วยตนเองโทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น (รายเดือน)
Last update dataset : March 1, 2023  
csv
ประเภทของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้รับแจ้งจากประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ มากที่สุด 5 อันดับ
Last update dataset : March 1, 2023  
csv
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช แยกตามปีงบประมาณ ประเภทเรื่องร้องเรียน และหน่วยงานที่ดำเนินการ หรือดูในภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่ปีงบประมาณ...
Last update dataset : February 15, 2023  
xls url