รายชื่อหน่วยงานระดับกระทรวง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายชื่อหน่วยงานระดับกระทรวง
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: BBMINISTRY ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: รายชื่อหน่วยงานระดับกระทรวงเจ้าของโครงการที่ได้รับงบประมาณ

2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type: REST/JSON , Method: GET

คู่มือ https://govspending.data.go.th/api/documentation

Data source cannot be displayed.
รายชื่อหน่วยงานระดับกระทรวง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 7df5bda3-a298-45c3-88bf-cdbaf7badf2c
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags ภาษีไปไหน
Visibility Public
Dataset create date February 26, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะการลงนามในสัญญาโครงการงบลงทุน
Last update dataset : March 12, 2024  
csv xlsx
ไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะการดำเนินงานแต่ละโครงการที่ใช้งบลงทุน เช่น เบิกจ่ายแล้ว รอเบิกจ่าย ความคืบหน้า รอดำเนินงาน สถานะการเบิกจ่าย เป็นต้น
Last update dataset : March 12, 2024  
csv xlsx
รายการ API ของระบบ "ภาษีไปไหน?" โดย DGA http://govspending.data.go.th/api/documentation
Last update dataset : July 12, 2023  
csv