บทความวิชาการด้านกฏหมายปกครอง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
บทความวิชาการด้านกฏหมายปกครอง
Rating
Organizations : สำนักงานศาลปกครอง
facebook   twiter

ข้อมูลบทความวิชาการด้านกฏหมายปกครอง ของสำนักงานศาลปกครอง

Data source cannot be displayed.
บทความวิชาการด้านกฏหมายปกครอง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 118db5eb-25f4-4955-8b4f-b565b24cd9e1
Tags กฎหมาย กฎหมายปกครอง บทความ วิจัย วิชาการ
Visibility Public
Dataset create date March 13, 2024
Maintain date March 13, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
บทความวิชาการ
Contact Person สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
Contact Email wijai_b@admincourt.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ตามเวลาจริง
Geo Coverage ไม่มี
Data Source เว็บไซต์สำนักงานศาลปกครอง
Data Format HTML
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL https://admincourt.go.th/admincourt/site/09articleacademic.html
Data Language ไทย
Created date 2024-03-08
Last updated date 2024-03-08
High Value Dataset No Show
Related
โครงการวิจัยด้านเกษตรอัจฉริยะ
Last update dataset : May 14, 2024  
csv
โครงการวิจัยด้านหมอกและควัน
Last update dataset : May 14, 2024  
csv
โครงการวิจัยด้านพื้นที่สูง
Last update dataset : May 14, 2024  
csv