รายชื่อเครือข่ายและชุมชนในการลงทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่ เขตกทม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายชื่อเครือข่ายและชุมชนในการลงทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่ เขตกทม
Rating
Organizations : กรมสุขภาพจิต
facebook   twiter

รายชื่อเครื่อข่ายศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) และชุมชนในการลงทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่ เขตกรุงเทพมหานคร ในแต่ละปี

Data source cannot be displayed.
รายชื่อเครือข่ายและชุมชนในการลงทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่ เขตกทม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key b434ffd5-093d-4fb9-a96a-f2b15260d7d8
Tags กรุงเทพมหานคร การป้องกันการฆ่าตัวตาย ชุมชน ทำกิจกรรม รายชื่อ ศบส เขต13 เขตสุขภาพที่13 เครือข่าย
Visibility Public
Dataset create date November 12, 2023
Maintain date November 12, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ฝ่ายวิชาการสุขภาพจิต
Contact Email mhc13@dmh.mail.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ตัวชี้วัดกรม
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect ไม่มี
URL https://drive.google.com/file/d/1XQuQq5ujxlcGNheyhi_l8Kr1i8qM6FZ7/view?usp=sharing
Data Language ไทย
Last updated date 2023-08-25
Reference Data Yes
High Value Dataset Show
Related
-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ- พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลประมาณ 100 ชนิดที่ได้นำปลูกในตู้ปลา...
Last update dataset : February 20, 2024  
csv json
-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ- ข้อมูลปลาสวยงามจากห้องสมุดปลาสวยงาม เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงาม...
Last update dataset : February 20, 2024  
csv json
เป็นข้อมูลรายชื่อพันธุ์หม่อน จำนวน 227 พันธุ์ ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมหม่อน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ กาญจนบุรี ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี...
Last update dataset : February 12, 2024  
xlsx csv