หน่วยงานที่สมัครรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
หน่วยงานที่สมัครรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ
Rating
Organizations : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

รายการแสดงข้อมูลบริษัท,หน่วยงานที่สมัครรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Data source cannot be displayed.
หน่วยงานที่สมัครรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 2f1b70c2-780a-4072-aed7-06dd13b4b344
Tags บริษัท หน่วยงาน เศรษฐกิจ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date September 12, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม (D4)
Contact Email awards@nia.or.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ระบบสารสนเทศของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition เข้าถึงและใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ที่สำนักงานได้ให้ไว้ ณ opendata.nia.or.th ตามกรอบสัญญาอนุญาต
Data Support หน่วยงานเอกชน
Data Collect บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
URL https://award.nia.or.th/
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2023-02-01
Last updated date 2023-02-09
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
รายชื่อผู้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับเครื่องฟอกอากาศ
Last update dataset : September 21, 2023  
csv xlsx
รายชื่อผู้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่เกี่ยวกับเครื่องฟอกอากาศ
Last update dataset : September 21, 2023  
csv xlsx
บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว...
Last update dataset : September 14, 2023  
url