มูลค่าการค้าผ่านแดนไทย-มาเลเซีย (เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
มูลค่าการค้าผ่านแดนไทย-มาเลเซีย (เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ วันที่ปรับปรุง : 09/10/2018 ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 02-141-7403

Data source cannot be displayed.
มูลค่าการค้าผ่านแดนไทย-มาเลเซีย (เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Additional Info
Data Key d1596d78-b434-4ec6-a4c3-6ba7d5c031d5
Groups สถิติทางการ
Visibility Public
Dataset create date February 23, 2020
Maintain date February 23, 2020
High Value Dataset No Show