ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายสัปดาห์ ณ 19 มีนาคม 2564 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายสัปดาห์ ณ 19 มีนาคม 2564
Rating
Organizations : สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี
facebook   twiter

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายสัปดาห์ ณ 19 มีนาคม 2564

Data source cannot be displayed.
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายสัปดาห์ ณ 19 มีนาคม 2564
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 09ca2cb5-bcd6-4465-9d3f-584cba8eaa33
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Visibility Public
Dataset create date March 23, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวกัลยา มาลาวัลย์
Contact Email kanlaya.mal@cgd.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit สัปดาห์
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ เดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ พศ.. 2567
Last update dataset : February 7, 2024  
xlsx
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ เดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พศ.. 2567
Last update dataset : January 5, 2024  
xlsx
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566
Last update dataset : July 5, 2023  
jpg