รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563
Rating
Organizations : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
facebook   twiter

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Data source cannot be displayed.
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 3a28f1f3-d846-442a-b994-85a07f78886c
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags จัดซื้อจัดจ้าง
Visibility Public
Dataset create date March 23, 2020
Maintain date July 20, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มบริหารงานพัสดุ
Contact Email procurement@oap.go.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source กลุ่มงานพัสดุ
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Collect บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
Data Language ไทย
Last updated date 2023-02-13
High Value Dataset No Show
Related
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ เช่น การรับสมัครงาน รับสมัครฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
Last update dataset : November 12, 2023  
csv xlsx
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง มีทั้งงานก่อสร้างถนน งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด งานซ่อมสร้างผิวทาง งานปรับปรุงถนน เป็นต้น
Last update dataset : November 12, 2023  
json
รายละเอียดของสัญญาประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย เลขที่สัญญา, ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง, วงเงินงบประมาณ, ราคากลาง, จำนวนเงินที่จัดจ้าง, หลักประกันสัญญา, การเบิกจ่ายเงิน
Last update dataset : September 12, 2023  
xls