แรงงานที่ได้รับการฝึกอาชีพเสริม_จำแนกตามหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แรงงานที่ได้รับการฝึกอาชีพเสริม_จำแนกตามหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
Rating
Organizations : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
facebook   twiter

แรงงานที่ได้รับการฝึกอาชีพเสริม_จำแนกตามหน่วยงาน

Data source cannot be displayed.
แรงงานที่ได้รับการฝึกอาชีพเสริม_จำแนกตามหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 95ad1b28-5f05-478b-b937-0d9ec54663cf
Tags Official Statistics สถิติทางการ แรงงานที่ได้รับการฝึกอาชีพเสริม_จำแนกตามหน่วยงาน
Visibility Public
Dataset create date June 14, 2022
Maintain date June 14, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Contact Email itnetwork@dsd.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source database
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
การรวบรวมข้อมูลการออกใบอนุญาตการส่งออก-ส่งกลับออกไปซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่า ตามอนุสัญญา CITES ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหลักวิชาการ...
Last update dataset : May 15, 2024  
xlsx
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
Last update dataset : May 15, 2024  
xlsx pdf url xls csv
ข้อมูลพื้นที่ต้นน้ำลำธาร(พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 1A 1B และ 2 ) ใน 22 ลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย
Last update dataset : May 15, 2024  
csv pdf