รายละเอียดโครงการ (สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายละเอียดโครงการ (สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน)
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ทันความต้องการของประชาชน

Data source cannot be displayed.
รายละเอียดโครงการ (สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c10e513e-84a4-4831-b6e3-f688db7953d4
Tags ความต้องการ ความเดือดร้อน ชุมชน ประชาชน หมู่บ้าน
Visibility Public
Dataset create date April 12, 2024
Maintain date May 12, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Contact Person กลุ่มสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ1
Contact Email popinion@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage หมู่บ้าน
Data Source โครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/8G
Data Language ไทย
Created date 2024-03-25
Last updated date 2024-03-25
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json
ข้อมูลเรื่องที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา จากโครงการสำรวจวามต้องการของประชาชน (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล)
Last update dataset : June 12, 2024  
csv