ความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ๓ อันดับแรก - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ๓ อันดับแรก
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ทันความต้องการของประชาชน

Data source cannot be displayed.
ความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ๓ อันดับแรก
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key f931b6ff-e2fc-4986-b679-fd996c9ba120
Tags ความต้องการ ความต้องการให้รัฐช่วยเหลือ ชุมชน ช่วยเหลือ หมู่บ้าน
Visibility Public
Dataset create date April 12, 2024
Maintain date June 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ1
Contact Email popinion@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source โครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
Data Format
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/8G
Data Language ไทย
Last updated date 2024-03-25
Data release calendar 2024-03-25
First year of data (Statistical data) 2563
Last year of data (Statistical data) 2566
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Unit of measure (Statistical data) ร้อยละ
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลทะเบียนรายละเอียดผู้ประกอบการ OTOPและรายละเอียดพื้นฐาน
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของ จำแนกตามศูนย์เรียนรู้ฯ/สถานคุ้มครองฯ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Last update dataset : June 18, 2024  
csv xls
ภาพรวมข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านความรุนแรงในครอบครัว
Last update dataset : June 18, 2024  
csv xls