ข้อมูลจำนวนใบอนุญาตผลิตไพ่ จำแนกตามพื้นที่ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาตผลิตไพ่ จำแนกตามพื้นที่
Rating
Organizations : กรมสรรพสามิต
facebook   twiter

ข้อมูลจำนวนใบอนุญาตผลิตไพ่ จำแนกตามพื้นที่

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาตผลิตไพ่ จำแนกตามพื้นที่
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key ff0f6ac6-f7c7-469d-963e-4ca48de27d24
Tags ผลิตไพ่ ใบอนุญาต
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงาน
Contact Email catalog@excise.go.th
Objective
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ฐานข้อมูลใบอนุญาต (กรมสรรพสามิต)
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
Last updated date 2022-06-21
Data release calendar 2021-07-01
First year of data (Statistical data) 2563
Last year of data (Statistical data) 2564
Disaggregate (Statistical data)
  Unit of measure (Statistical data) รายการ
  Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
  High Value Dataset No Show
  Related
  รูปแบบการเชื่อมโยง Biz-Biz Biz-API Single Sign-On Hyperlink
  Last update dataset : June 4, 2023  
  xlsx
  สถิติจำนวนผู้ใช้บริการบนระบบ Biz Portal
  Last update dataset : June 4, 2023  
  xlsx
  รายชื่องานบริการบนระบบ Biz Portal
  Last update dataset : June 4, 2023  
  xlsx