การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ISCO-88 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ISCO-88
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

เอกสารการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากลนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการจัดทำขึ้นในปี 2017 เพื่อนำไปใช้ในโครงการสำมะโนและสำรวจต่าง ๆ ของสำนักงานฯ โดยใช้เอกสาร International Standard Classification of Occupations (ISCO-88) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งผู้ใช้ข้อมูลสถิติอาชีพสามารถนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลของประเทศอื่นที่ใช้มาตรฐานเดียวกันได้

Data source cannot be displayed.
การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ISCO-88
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e6330905-4541-43c0-95f0-ca3c7d56adf4
Tags การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ประเภทอาชีพ
Visibility Public
Dataset create date September 12, 2023
Maintain date September 12, 2023
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Contact Person กลุ่มมาตรฐานสถิติ
Contact Email standard.nso@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 20
Geo Coverage โลก
Data Source International Standard Classification of Occupations (ISCO-88)
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect บุคคล
URL https://statstd.nso.go.th/classification/download.aspx
Data Language ไทย
Created date 2017-03-23
Last updated date 2017-03-23
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลลูกหนี้เงินทุนประกอบอาชีพคนพิการ
Last update dataset : January 12, 2024  
xlsx csv
“การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ฉบับแปลจาก International Standard Classification of Occupation: ISCO-08” นี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำขึ้นในปี 2022...
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf xlsx
ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำแนกตามอาชีพ และวุฒิการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร  ปี 2559 เป็นข้อมูลจากการให้บริการจัดหางานในประเทศของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั่วประเทศ...
Last update dataset : October 31, 2021