พาส่อง ภูมิอากาศรายวันในประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
facebook   twiter

พาส่อง ภูมิอากาศรายวันในประเทศไทย

พาส่อง ภูมิอากาศรายวันในประเทศไทย
โดยใช้ข้อมูล API จาก กรมอุตุนิยมวิทยา ทุกราย 3 ชั่วโมง (01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 น.)

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/thailand-daily-weather/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://data.go.th/dataset/tmax-tmin

              https://data.go.th/dataset/c1-1-3-9