ขนาดตัวอักษร |    
องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พบ 5 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้มีนโยบายให้การให้บริการดูดสิ่งปฏิกูลแก่ราษฎรในเขตตำบลปางหมูและเขตพื้นที่ตำบลใกล้เคียง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 สิงหาคม 2565  
xlsx
สถิติการใช้งานสมารสคิด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 สิงหาคม 2565  
ppt
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้มีดำเนินการออกให้บริการตัดกิ่งไม้/ต้นไม้ในที่สาธารณะที่ได้รับการแจ้งผ่านระบบ E-Smart service (ESS)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 สิงหาคม 2565  
xlsx
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้มีดำเนินการออกให้บริการซ่อมไฟสาธารณะที่ได้รับการแจ้งขอซ้อมจากระบบ E-Smart service (ESS)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 สิงหาคม 2565  
xlsx
องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้มีนโยบายการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง และมีความจำเป็นต้องใช้น้ำในการอุปโภค – บริโภค...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 สิงหาคม 2565  
api