สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 175 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
csv xlsx pdf
จำนวนที่ดิน และเอกสารสิทธิ์ ของศาสนบัติกลางและวัดร้างทั่วประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
csv xlsx pdf
สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของที่ดินศาสนบัติกลางและวัดร้างทั่วประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
pdf csv xlsx
รายชื่อศาสนบัติกลางและวัดร้างทั่วประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
pdf csv xlsx
ข้อมูลประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร ฝ่ายพุทธศาสนสถาน กองพุทธศาสนสถาน โดยจัดทำเป็นเล่ม จำนวนทั้งหมด ๒๓ เล่ม ในรูปแบบไฟล์สแกน PDF
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
pdf docx
ระบบทะเบียนวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
docx
แผนดำเนินงาน (ระบบทะเบียนวัด)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
docx
ข้อมูลประวัติวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
docx
การรวบรวมข้อมูลประวัติวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
docx
แผนผังแสดงการดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่พักสงฆ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับศาสนบัติกลางและวัดร้างทั่วประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
รายชื่อวัดทั่วประเทศ อัพเดท ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
การจัดทำข้อมูลทะเบียนวัดทั่วประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
แผนสำหรับการบริหารจัดการศาสนบัติกลาง และวัดร้างทั่วประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
การจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนวัดทั่วประเทศ ให้เป็นระบบและทันสมัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
รายงานvจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
จำนวนพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ชาวต่างประเทศ ที่ขออนุญาตพำนักอยู่ในราชอาณาจักร (กทม.)  ปี  2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
  รายงานทะเบียนวัดจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx