สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี
พบ 5 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลการจดทะเบียนรถป้ายแดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กรกฎาคม 2566  
xlsx xls
ข้อมูลการจดทะเบียนรถป้ายแดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2566  
xlsx
สถิติการจดทะเบียนรถใหม่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx pdf
การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ทั้งทำให้และต่ออายุต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf jpeg url
แบบฟอร์มคำขอดำเนินการทางทะเบียนรถยนต์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf url