ขนาดตัวอักษร |    
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี
คะแนนความนิยม
องค์กร : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

โครงการ/กิจกรรมตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปี ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Data source cannot be displayed.
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล cac4ef6a-ea0d-4f0b-a65e-5e49de505dff
วันที่สร้างชุดข้อมูล 9 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ไม่มี
ป้ายกำกับ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ โครงการ
ชื่อผู้ติดต่อ "ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่วนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่วนงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม"
อีเมลผู้ติดต่อ anti.corruption@mnre.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 4 ตุลาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสระบุรี กรณียังไม่โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ตุลาคม 2564  
csv
รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 เมษายน 2564  
csv xlsx
Web Services สำหรับเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (Open Data) แบบอัตโนมัติ ประกอบด้วย 1. Service สำหรับค้นหาผู้รับทุน (องค์กร/บุคคล) 2. Service สำหรับค้นหาโครงการ 3....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563