ขนาดตัวอักษร |    
รายชื่อวัตถุอันตรายจากบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายที่ อย. รับผิดชอบ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
facebook   twiter

บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เรียกว่า ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อ

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ซึ่งบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ(อย.) นั้น

ถูกจัดอยู่ใน “บัญชี 4” ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ โดยแบ่งเป็น

     - บัญชี 4.1 เป็นการประกาศตามรายชื่อสารเคมี พร้อมระบุเลขทะเบียนซีเอเอส ( CAS No. ) ชนิดของ

วัตถุอันตราย และเงื่อนไขในการควบคุม

     - บัญชี 4.2 เป็นการประกาศตามกลุ่มสารเคมีที่มีสูตรโครงสร้างหรือกลไกการออกฤทธิ์อย่างเดียวกัน

พร้อมระบุเลขทะเบียนซีเอเอส ( CAS No. ) ชนิดของวัตถุอันตราย และเงื่อนไขในการควบคุม

     - บัญชี 4.3 เป็นการประกาศตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุประสงค์การนำไปใช้ พร้อมระบุเลขทะเบียน

ซีเอเอส ( CAS No. ) ชนิดของวัตถุอันตราย และเงื่อนไขในการควบคุม

Data source cannot be displayed.
รายชื่อวัตถุอันตรายจากบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายที่ อย. รับผิดชอบ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 6d4ed5a7-f8dd-4331-a333-cbb7985b27ad
คำสำคัญ รายชื่อ วัตถุอันตราย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
อีเมลผู้ติดต่อ itcenter@fda.moph.go.th
วัตถุประสงค์
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้
 • ไทย
 • อังกฤษ
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Q อาสาเป็นตัวแทนแต่ละพื้นที่ใช้ความรู้และประสบการณ์ทั้งจากการฝึกอบรมและ การปฏิบัติงานจริงมาใช้ในการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น (Pre audit)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
csv xlsx
เป็นข้อมูลรายชื่อพันธุ์หม่อน จำนวน 227 พันธุ์ ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมหม่อน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ กาญจนบุรี ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
xlsx csv
ข้อมูลวัตถุอันตรายที่มีการนำเข้าสูงในแต่ละปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
xlsx api