ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการรับสายโทรศัพท์ 0 2140 7000
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
facebook   twiter

การให้บริการประชาชน หมายถึง ประชาชนที่มาติดต่อผ่านช่องทางการให้บริการทางโทรศัพท์ 0 2140 7000 เป็นการให้บริการข้อมูล ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตอบข้อซักถามของประชาชน ข้อมูลสถิติการรับสายโทรศัพท์ หมายถึง เป็นข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมจำนวนสายที่เข้ารับบริการ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบ Text

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการรับสายโทรศัพท์ 0 2140 7000
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 96845594-1537-4be9-9895-7b61ba3ef8cf
คำสำคัญ การให้บริการประชาชน ข้อมูลสถิติการรับสายโทรศัพท์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 10 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 10 มีนาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
อีเมลผู้ติดต่อ policy_mene@energy.go.th
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา จำนวนสายที่ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 0 2140 7000
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Text
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2019-10-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2020-10-01
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการประชาชนผ่านช่องทางการให้บริการผ่านอีเมล์ servicelink@energy.go.th เป็นการให้บริการข้อมูล ให้คำแนะนำ คำปรึกษาตอบข้อซักถามของประชาชน ข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านอีเมล์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf docx