เปิดสถิติการใช้โทรศัพท์ของคนไทย - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

เปิดสถิติการใช้โทรศัพท์ของคนไทย

ในปี 2565 ประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้โทรศัพท์มากถึง 90 % ของประชากรทั้งหมด โดยมีอัตราการเติบโตของการลงทะเบียนเบอร์โทณศัพท์เพิ่มขึ้นในทุกๆปี

โดยสาเหตุหลักๆส่วนใหญ่ที่คนไม่ใช่โทรศัพท์ คือใช้ไม่เป็น และไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ ซึ่งมีสัดส่วนรวมกัน 90% ของคนไม่ใช้ทั้งหมด

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/using-phone-thai-people/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://data.go.th/dataset/dataset_12_26

              https://data.go.th/dataset/dataset_12_08

              https://data.go.th/dataset/dataset_12_11