กรมการปกครอง - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรมการปกครอง
ส่วนกลาง:ระดับกรม
1 dataset found
Order by :
จำนวนประชากรในประเทศไทย แยกตามพื้นที่ เช่น จังหวัด, อำเภอ, ตำบล ตั้งแต่ปี 2536 - ปีล่าสุดที่มี ณ ข้อมูลต้นทาง (...
Last update dataset : November 26, 2021  
csv url