Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ ประกอบด้วยข้อมูล สถานที่ จังหวัด พิกัดที่ตั้ง และความสำคัญทางพื้นที่
Last update dataset : May 8, 2020  
csv xlsx
รายชื่อข้อมูลเหตุการณ์สำคัญทางทะเลในรอบปี ประกอบด้วยข้อมูล - รายการเหตุการณ์สำคัญทางทะเล - ชื่อทะเล - สถานที่ - จังหวัด - พิกัดที่ตั้ง
Last update dataset : May 7, 2020  
csv xlsx