ขนาดตัวอักษร |    
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ส่วนท้องถิ่น:เทศบาลเมือง
พบ 2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
งบแสดงการรับจ่าย เทศบาลเมืองพิจิตร รอบ 6 เดือน รอบปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
รายงานทางการเงิน ทั้งหมดของเทศบาลเมืองพิจิตร ตามไตรมาส
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url