ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พบ 2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มีนาคม 2564  
xlsx
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มีนาคม 2564  
csv