ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
พบ 3 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลทรัพยากร : ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนธันวาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มกราคม 2565  
xlsx
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนพฤศจิกายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ธันวาคม 2564  
xlsx
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 พฤศจิกายน 2564  
xlsx