เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ส่วนท้องถิ่น:เทศบาลเมือง
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลบ้านเรือนในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร แยกตามชุมชนทั้ง 25 ชุมชน ข้อมูลจำนวนประชากรภายในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร แยกตามชุมชนทั้ง 25 ชุมชน ข้อมูลจำนวนประชากรภายในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
jpeg