ขนาดตัวอักษร |    
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ส่วนท้องถิ่น:เทศบาลเมือง
พบ 2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลเขตพื้นที่ชุมชนและจำนวนประชากรในแต่ละชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
ข้อมูลบ้านเรือนในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร แยกตามชุมชนทั้ง 25 ชุมชน ข้อมูลจำนวนประชากรภายในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร แยกตามชุมชนทั้ง 25 ชุมชน ข้อมูลจำนวนประชากรภายในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
jpeg