สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพ จำแนกตามประเภทหน่วยงาน เวลาตามตริง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
url