ขนาดตัวอักษร |    
กรุงเทพมหานคร
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียน ของ โรงเรียนสังกัดภายใต้ สพฐ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มกราคม 2565  
csv url