ขนาดตัวอักษร |    
กรมทางหลวง
หน่วยงานระดับกรม
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันตลอดปี บนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv