กรมประชาสัมพันธ์ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมประชาสัมพันธ์
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 14 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.กทม.) ประกอบด้วย คลื่น FM และ AM
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx
ผังรายการวิทยุ ออกอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx
ตารางเวลาการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี คลื่น F.M. 99.75 MHz.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
xlsx
ผังรายการวิทยุ ออกอากาศในระบบ FM พื้นที่จังหวัดลำปาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf xlsx
ผังรายการวิทยุ ออกอากาศในระบบ FM พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf xlsx
ผังรายการวิทยุ ออกอากาศในระบบ FM พื้นที่จังหวัดแพร่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf xlsx
ผังรายการวิทยุ ออกอากาศในระบบ AM ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf xlsx
ผังรายการวิทยุ ออกอากาศในระบบ FM พื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf xlsx
ผังรายการวิทยุ ออกอากาศในระบบ FM พื้นที่จังหวัดลำพูน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf xlsx
ผังรายการวิทยุ ออกอากาศในระบบ FM พื้นที่จังหวัดน่าน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf xlsx
ผังรายการวิทยุ ออกอากาศในระบบ FM พื้นที่จังหวัดพะเยา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf xlsx
ตารางเวลาการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี คลื่น F.M. 90.25 MHz.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
xlsx
ผังรายการวิทยุ ออกอากาศในระบบ FM พื้นที่จังหวัดเชียงราย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf xlsx
ข้อมูลคลื่นความถี่วิทยุของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ที่ส่งกระจายเสียงทั้งระบบ AM และ FM ทุกส่วนภูมิภาคในประเทศไทย 
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx xls csv