กรมประชาสัมพันธ์ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมประชาสัมพันธ์
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 17 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.กทม.) ประกอบด้วย คลื่น FM และ AM
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx
ผังการออกอากาศ รายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx
ผังการออกอากาศ รายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx
ผังรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx
ผังรายการวิทยุ ออกอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx
ผังรายการประจำวัน แสดงชื่อรายการ วัน และช่วงเวลาการออกอากาศ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสทช.กำหนด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx xls/xlsx
ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี คลื่น AM
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx
ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาคลื่น FM90.50 MHz
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx
ตารางเวลาการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี คลื่น F.M. 99.75 MHz.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
xlsx
ผังรายการวิทยุ ออกอากาศในระบบ FM พื้นที่จังหวัดลำปาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf xlsx
ผังรายการวิทยุ ออกอากาศในระบบ FM พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf xlsx
ผังรายการวิทยุ ออกอากาศในระบบ FM พื้นที่จังหวัดแพร่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf xlsx
ผังรายการวิทยุ ออกอากาศในระบบ AM ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf xlsx
ผังรายการวิทยุ ออกอากาศในระบบ FM พื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf xlsx
ผังรายการวิทยุ ออกอากาศในระบบ FM พื้นที่จังหวัดน่าน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf xlsx
ผังรายการวิทยุ ออกอากาศในระบบ FM พื้นที่จังหวัดพะเยา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf xlsx
ตารางเวลาการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี คลื่น F.M. 90.25 MHz.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
xlsx