กรมประชาสัมพันธ์ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมประชาสัมพันธ์
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เพื่อนำหลักคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาและกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ มาเเผยแพร่ในรูปแบบใหม่ ๆ น่าสนใจสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv mp4
เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการพัฒนาคูคลอง ในรูปแบบของข้อมูลข้อความ รูปภาพ วีดิทัศน์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
jpeg mp4 xlsx csv