การท่องเที่ยวและกีฬา - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

การท่องเที่ยวและกีฬา

นักท่องเที่ยวในสวนรุกขชาติ (2,340 )

จำนวนนักท่องเที่ยวในสวนรุกขชาติ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 กันยายน 2565
การท่องเที่ยวและกีฬา
xlsx
นักท่องเที่ยวในสวนพฤกษศาสตร์ (2,539 )

จำนวนนักท่องเที่ยวในสวนพฤกษศาสตร์

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 กันยายน 2565
การท่องเที่ยวและกีฬา
xlsx