ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : สังคมและสวัสดิการ
อัตราค่าจ้างขั่นต่ำ ปรับปรุงล่าสุด ปี 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv