ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : สังคมและสวัสดิการ
สถานการณ์แรงงาน-จ.นครศรีธรรมราช ไตรมาส 3 ปี 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf