ขนาดตัวอักษร |    
แนวคิดและนิยามสำคัญในการผลิตสถิติ (สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดสำหรับการผลิตสถิติ ยกตัวอย่าง (1) รายละเอียดนิยามที่สำคัญและแนวคิดของการผลิตสถิติที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานประเทศ เช่น การทำ สปค. จัดทำตามมาตรฐาน UN หรือ โครงการ สรง. จัดทำตามคำแนะนำของ ILO (2) รายละเอียดนิยามและแนวคิดของการผลิตสถิติ ที่ได้รับการพิจารณาโดยผู้ที่มีความรู้หรือมีทักษะหรือได้รับการอบรมในด้านนั้น ๆ (professional consideration)

Data source cannot be displayed.
แนวคิดและนิยามสำคัญในการผลิตสถิติ (สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 472e1f8d-440e-4b81-9d22-d1511027dfdf
คำสำคัญ MICS การผลิต นิยาม ประชากร สตรี สถิติ สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย เด็ก เด็กและสตรี แนวคิด
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 20 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 20 มกราคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภทอื่น ๆ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม
อีเมลผู้ติดต่อ social.plan@nso.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 3
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/แรงงาน/สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย.aspx
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2018-06-11
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-05-27
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 มกราคม 2565  
url pdf
จำนวนผู้ใช้บริการผ่านระบบ Biz Portal ในแต่ละประเภทงานบริการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 มกราคม 2565  
xlsx csv
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย รายละเอียดการควบคุมการเปิดเผยข้อมูล เช่น เทคนิคที่ใช้ในการปกปิดข้อมูล รายการตัวแปรที่ปกปิด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 มกราคม 2565  
xls