เส้นทางรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SUVARNABHUMI AIRPORT RIAL LINK:SARL) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
เส้นทางรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SUVARNABHUMI AIRPORT RIAL LINK:SARL)
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ชั้นข้อมูลเส้นทางรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SUVARNABHUMI AIRPORT RIAL LINK:SARL)

เส้นทางรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SARL) เป็นระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารทาอากายานในเมือง เพื่อเชื่อมเส้นทางระหว่างเมืองหลวงไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะทาง 28.6 กม. โดยใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงแบบทางคู่ ยกระดับขนานไปตามแนวเส้นทางรถไฟทางไกลสายตะวันออก เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารท้องถิ่นตลอดเส้นทาง และผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดินทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี้ มีรูปแบบการให้บริการ 2 แบบ คือ 1. รถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้บริการผู้โดยสารด้วยรถไฟฟ้าปรับอากาศความเร็วสูง วิ่งตรงระหว่างสถานีมักกะสัน/อโศกถึงสถานีสุวรรณภูมิ 2. รถไฟฟ้าทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้บริการผู้โดยสารระหว่างสถานีพญาไท ราชปรารภ มักกะสัน/อโศก รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง ลาดกระบัง และสถานีสุวรรณภูมิ

Data source cannot be displayed.
เส้นทางรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SUVARNABHUMI AIRPORT RIAL LINK:SARL)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 45d00821-46aa-4552-a094-49446c0fb444
กลุ่มชุดข้อมูล คมนาคมและโลจิสติกส์
คำสำคัญ สุวรรณภูมิ เส้นทางรถไฟฟ้า
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 13 สิงหาคม 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
อีเมลผู้ติดต่อ n_tchanan@bangkok.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เส้นทางรถไฟฟ้าลอยฟ้า (Bangkok mass Transit System: BTS) ในพื้นที่เขต กรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ตุลาคม 2566  
zip csv rdf
เส้นทางรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (suvarnabhumi airport rail link:arl:sarl)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ตุลาคม 2566  
zip csv rdf
ชั้นข้อมูลสถานีรับส่งผู้โดยสารรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AIRPORT RAIL LINK: ARL)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
shp xml json pdf