ขนาดตัวอักษร |    
อัตราค่าบริการสำหรับภาคอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีความพร้อมในการให้บริการแสงซินโครตรอน 11 ระบบลำเลียงแสง และ 13 สถานีทดลอง ซึ่งครอบคลุมเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการกระเจิงรังสีเอกซ์ เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ เทคนิคการปลดปล่อยอิเล็กตรอน เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ เทคนิคการอาบรังสีเอกซ์ และเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ นอกจากนี้ สถาบันยังให้บริการด้านอื่น ๆ ได้แก่ บริการวิจัย บริการที่ปรึกษา บริการเทคนิคและวิศวกรรม บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และบริการถ่ายเทคโนโลยี โดยเน้นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Total Solution) เพื่อช่วยแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต การคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มงานวิจัยต่าง ๆ เช่น การเกษตร อาหาร ยา และเครื่องสำอาง ยางและพอลิเมอร์ โลหะ อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตชิ้นส่วนจุลภาค (ชิ้นส่วนขนาดจิ๋ว) อัญมณี และด้านการแพทย์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

Data source cannot be displayed.
อัตราค่าบริการสำหรับภาคอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล bdac52c5-8fb3-4816-8f2a-2d200889d504
วันที่สร้างชุดข้อมูล 9 มิถุนายน 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ป้ายกำกับ วิจัย วิศวกรรม อัตราค่าบริการ อุตสาหกรรม เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนพัฒนาธุรกิจ
อีเมลผู้ติดต่อ bds@slri.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 มิถุนายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ปริมาณการจำหน่ายเบนซิน 91 ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 คือ ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ตุลาคม 2564  
csv
ปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัดน้ำมันเบนซิน ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 คือ ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ตุลาคม 2564  
csv
ปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 คือ ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ตุลาคม 2564  
csv