ขนาดตัวอักษร |    
การอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
facebook   twiter

หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ประเภทของระบบดาวเทียม ประเภทของภารกิจ สถานะสิทธิ เลขที่การอนุญาต วันที่เริ่มได้รับการอนุญาต วันสิ้นสุดการรับอนุญาต อายุการอนุญาต ประเภทของการอนุญาตสิทธิ

Data source cannot be displayed.
การอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล fbd92406-5692-431d-818e-b395364f9392
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
คำสำคัญ ข่ายงานดาวเทียม ประเภทของการอนุญาตสิทธิ ประเภทของภารกิจ ประเภทของระบบดาวเทียม วันที่เริ่มได้รับการอนุญาต วันสิ้นสุดการรับอนุญาต สถานะสิทธิ หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต อายุการอนุญาต เลขที่การอนุญาต
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 พฤษภาคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร
อีเมลผู้ติดต่อ satellite@nbtc.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่ทราบ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง